(+31) 6 24 647 381 info@viridius.nl

Over viridius

Viridius BV

het ontstaan

Rob Groener

Directeur/docent

Rob Groener heeft vanuit zijn achtergrond als kerndocent bij één van de interregionale trainingscentra van de politie veel ervaring opgedaan door opleidings- en trainingsprogramma’s te ontwikkelen en te draaien voor allerlei bijzondere eenheden binnen de politie. Dit varieert van leeftijdsbewust trainen, mobiele eenheid, aanhoudingseenheid, hondengeleiders, Supporter Begeleiding Groepen, Criminele Inlichten Eenheid, Observatieteams, Openbare Orde Teams, Horeca Eenheden, Groep Bijzondere Opdrachten tot het Arrestatieteam. Ook het ontwikkelen van oefeningen voor Grootschalig Optreden van 1 tot 8 pelotons (inclusief internationale samenwerking met Duitse Hundertschaften van de toenmalige Bundesgrenzschutz en de Politie Essen) binnen openbare orde problematieken was één van zijn kerntaken.

Hierbij was altijd veel aandacht voor het bouwen van teams en voor het ontwikkelen van de individuele kwaliteiten binnen die teams.

Toen Rob zijn sportcarrière beëindigde bleef er veel tijd over en is hij naast zijn werk bij de politie begonnen met het geven van trainingen en opleidingen extern.

In 2012 heeft hij de stap gezet en zijn ontslag ingediend bij de politie en is zich volledig gaan richten op het ontwikkelen van opleidingen en trainingen, dit was het ontstaan van Viridius bv. Tegelijkertijd heeft Rob zich aangesloten bij Training Base Weeze om hen te helpen dit grote trainingscomplex (70Ha) verder te ontwikkelen en te trainen scenario’s mogelijk te maken voor alle mogelijke eenheden vanuit politie, defensie en justitie.

Net zoals Rob in 2012 heeft gedaan met Training Base Weeze is hij in 2022 gestart met het ontwikkelen van Trainingscentrum De Kade Nijmegen. Met ingang van 2023 is het mogelijk daar allerlei verschillende trainingen te draaien in deze inspirerende industriële omgeving.

Inmiddels is Viridius uitgegroeid tot een bedrijf wat zeer breed trainingen en opleidingen ontwikkelt en verzorgt. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Cruyff Foundation Coach: een coachopleiding die in opdracht van de Johan Cruyff Foundation is ontwikkeld voor jongerenwerk / sportbuurtwerk en die Rob inmiddels wereldwijd met veel succes draait.
  • In samenwerking met Bureau Beke is Rob één van de ontwikkelaars geweest van de huidige PAS trainingen en heeft hij een groot aantal PAS trainingen op maat gemaakt en gegeven binnen projecten van het Ministerie van V&J (Hooligans in Beeld), het Ministerie van Economische Zaken (Vroegsignaleren en Interveniëren) en ook binnen Gemeenten (Utrecht, Arnhem) en het bedrijfsleven (Rabobank, Tennet, Trigion).
  • Voor de gemeente Utrecht is een module “Signalering ondermijning” ontwikkeld vanuit de basis van de PAS opleiding

De laatste jaren is Rob veelvuldig bezig met individuele en groepsleertrajecten op het gebied van gedrag, coaching en teamdynamics binnen de topsport en het bedrijfsleven.

Met Viridius bv heeft Rob inmiddels een groep mensen om zich heen verzameld waarmee een zeer breed scala aan opleidingen/trainingen ontwikkeld is en nog ontwikkeld kan worden. Voor elk vraagstuk ontwikkelen we een maatgerichte oplossing zodat er altijd optimaal naar de wens van de klant aan de gewenste leerdoelen gewerkt kan worden.

Met het team van Viridius bv kijken we uit naar uw leervraag en gaan we graag in gesprek hoe daar de passende opleiding / training bij te maken om deze leerdoelen te behalen.

REFERENTIES

Contact

We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden