(+31) 6 24 647 381 info@viridius.nl

Samen als team

Partners

Henk Ferwerda

Henk Ferwerda

Criminoloog / Onderzoeker

Henk Ferwerda is criminoloog/politieonderzoeker en inhoudelijk directeur van Bureau Beke in Arnhem. Bureau Beke is gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Sinds 1986 publiceert en adviseert Henk op diverse terreinen van criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtketen.
Hij is gepromoveerd aan de RUG op het onderwerp criminele carrières van jeugdige delinquenten. Henk voert op diverse terreinen binnen het veiligheidsdomein onderzoek uit en op basis van onderzoek adviseert hij zijn opdrachtgevers. Henk heeft de volgende nevenfuncties: lid van de klachtencommissie van de BV Vitesse, lid van de commissie Veiligheidszaken van de KNVB, academisch correspondent voor Cahiers Politiestudies van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, lid van de Raad van advies van de opleiding Criminologie van de VU Amsterdam, lid van de programmacommissie Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd (KFZ-J), voorzitter van de Denktank Straatwaarde(n).Deze Denktank houdt zich – voor de regio’s Amsterdam en Midden-Nederland – bezig met aanpakken om doorgroeiers/jonge aanwas in de drugshandel terug te dringen én lid van de Commissie ‘Sociaal-juridische interventies rond ondermijnende drugscriminaliteit’ van de Stichting Maatschappij en Veiligheid.

Jan Sleijfer

Jan Sleijfer

Psycholoog / Docent

Drs Jan Sleijfer is ruim 25 jaar actief als Sr communicatie- en agressietrainer binnen de profit en non-profit sector. Naast verbale en fysieke trainingen is Jan vooral een expert op mentaal gebied. Aan de Hogeschool van Amsterdam doceert Jan Martial Arts. Met zijn nuchtere westerse wetenschappelijke kennis en zijn oosterse wijsheid laat Jan al jaren lang kinderen, studenten, werknemers en topsporters optimaal presteren via het beste uit twee werelden.

Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding studeerde Jan Cum Laude af als Sociaal Psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en haalde de aantekening sportpsycholoog VSPN. Geïnteresseerd in de oosterse kijk op (mentale) weerbaarheid en gezondheid specialiseerde hij zich tot erkend therapeut Traditionele Chinese Geneeskunde.

Henk Groener

Henk Groener

Docent

Henk Groener is als oud international nu al ruim 25 jaar full time als coach werkzaam op topniveau binnen de handbalsport in binnen- en buitenland. Als bondscoach van de NL dames heeft hij het Nederlandse handbal naar de top van de wereld gebracht met een zilveren medaille op WK’15 en een vierde plek bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro 2016. Op dit moment werkt Henk binnen de Duitse Handbalbond en is op weg ook hier een damesteam naar de top te brengen.

Naast zijn werk als coach van handbalteams heeft Henk zich gericht op het begeleiden middels individuele coaching en het begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij geeft lezingen en trainingen binnen het bedrijfsleven waarbij mensen in beweging gezet worden om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voor het Johan Cruyff Instituut heeft Henk in 2008 het inmiddels zeer succesvolle Master in Coaching programma ontwikkeld en gestart, waarvan hij ook één van de hoofddocenten is.

Urias Boerleider

Urias Boerleider

Acteur

Urias Boerleider wordt sinds ruim 20 jaar ingezet als trainingsacteur voor communicatietraining en coachingstrajecten. Urias heeft veel ervaring als senior-trainingsacteur / co-trainer bij zowel overheidsdiensten, non-profit organisaties en in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Hierdoor begrijpt hij snel welke gevoeligheden / spanningen er kunnen zijn binnen organisaties en welke verbeteringen er op communicatief gebied eventueel mogelijk zijn. Zijn uitgebreide ervaring deelt hij met plezier en kunde tijdens de rollenspellen en simulaties waar hij voor wordt uitgenodigd. Zijn vermogen om samen met een trainer een veilig (leer)klimaat voor cursisten te creëren en zijn enthousiaste werkhouding, hebben de afgelopen de afgelopen twintig jaar voor louter positieve resultaten gezorgd. Mede hierdoor is hij een veelgevraagd senior-trainingsacteur. De laatste jaren is hij ook veelvuldig werkzaam als senior-trainingsacteur / co-trainer bij  trainingen interculturele communicatie. De combinatie van creativiteit en inhoud zorgen zonder twijfel voor interessante trainingen. Urias is er heilig van overtuigd dat de ‘spelende mens’ op de meest plezierige en efficiënte manier kennis tot zich neemt.

Danny Nijkamp

Danny Nijkamp

Docent

Danny Nijkamp is in 1995 bij de politie begonnen en inmiddels is hij Operationeel Expert en geeft hij leiding binnen Arnhem Noord. Daarnaast heeft hij een grote diversiteit aan werkzaamheden uitgevoerd en heeft hij ruime ervaring op het gebied van leidinggeven, coachen en het geven van trainingen en opleidingen. Danny is examinator binnen het politie onderwijs.

Naast het geven van de dagelijkse operationele leiding is Danny ook werkzaam als Officier van Dienst en Hulpofficier van Justitie. Danny heeft een enorme passie voor de methodiek Pro Actief Signaleren en verzorgd hiervoor ook trainingen binnen en buiten de politie organisatie. Hij is ook betrokken geweest bij de eerste Openbare Orde Teams opleiding die gedraaid is in Gelderland Midden en heeft bijgedragen aan de evaluatie en doorontwikkeling van deze opleiding.

De grote kracht van Danny is zijn energie, het enthousiasmeren en het overdragen van kennis. Danny stuurt ook de voetbaleenheid van de Politie Gelderland Midden aan waarbij PAS een rode draad is in hun voorbereiding en optreden.

Bas Schrijner

Bas Schrijner

Gz-psycholoog i.o. tot klinisch psycholoog-psychotherapeut

Drs. Bas Schrijner heeft gestudeerd aan de Universiteit van Antwerpen en Nijmegen. Nadat hij afgestudeerd was, is hij gaan werken bij Defensie. Hij heeft daar de specialistenopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) gedaan en is als militair psycholoog officier geworden. Bas heeft de opleiding tot Gz-psycholoog (postdoc) doorlopen in 2001 en 2002 om vervolgens in  2003 te worden uitgezonden naar Bosnië met SFOR-15. In de jaren daarna heeft Bas vele malen kortdurende periodes in oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan (Kabul) gezeten om in 2006 voor een langere periode uitgezonden te worden naar Afghanistan (Kandahar) met de Deployment Task Force (DTF). In 2007 heeft hij de dienst verlaten en is gaan werken binnen de ambulante forensische psychiatrie. Core-business was daar behandeling van mensen die (ernstige)geweldsdelicten begingen. In die periode werkte hij ook in de penitentiaire instelling Almere. Sinds 2008 heeft Bas zijn eigen GGz-Praktijk als vrijgevestigd Gz-psycholoog. In 2016 is hij gestart met de opleiding tot Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut in Utrecht. Hier wordt hij opgeleid tot Specialist in complexe psychodiagnostiek; complexe behandelingen; management en wetenschappelijk onderzoek. Door zijn achtergrond bij Defensie heeft hij zich gespecialiseerd in preventie (voorkomen) van psychotrauma; het behandelen van mensen met ernstig (vroegkinderlijk) psychotrauma en complexe posttraumatische stress-stoornis. Bas geeft hij regelmatig lezingen over preventie; diagnostiek en behandeling van (complexe) PTSS aan instellingen die daar veel mee te maken hebben en draait lesprogramma’s voor werknemers die risico lopen traumatische ervaringen op te doen en begeleidt advocaten die werken voor mensen met PTSS.

Hans Cobussen

Hans Cobussen

Docent

Hans is in 1984 afgestudeerd aan de Nederlandse Politie Academie en is daarna 15 jaar in diverse lijn- en staffuncties werkzaam geweest binnen diverse politiekorpsen. Op regionaal, nationaal en internationaal niveau heeft hij een grote diversiteit aan werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van Integrale Veiligheidszorg. Daarnaast is Hans altijd zeer actief geweest op het gebied van Crisis- en conflictbeheersing.

De grote kracht van Hans is om de klant van dichtbij te laten ervaren wat de consequenties zijn van een incident/crisis in de organisatie. Uiteraard ondersteunt en stuurt hij in de richting van de oplossing.

Trainingen op het gebied van crisisbeheersing en crisismanagement (voor tactisch en strategisch niveau) voor zowel de profit als de non-profit sector waarbij pragmatisme hoogtij viert is Hans zijn werkterrein.

Naast de Politie Academie, het IVF, het Opleidingsinstituut Justitionele Inrichtingen en diverse andere instituten en (veiligheid gerelateerde) organisaties is Hans parttime directeur veiligheid bij een ‘s-werelds grootste chocolade fabriek.

Leo Smetsers

Leo Smetsers

Goochelaar, entertainer, uitvinder

Leo Smetsers heeft zich voor het eerst op het artiestenpad begeven in 1997. Volgend jaar viert hij zijn 25jarig jubileum als professioneel goochelaar. In de loop van deze 25 jaar heeft Leo zich ontwikkeld als een multitalent, op de bühne, aan de tafel, op beurzen en bij borrels en voor ons vooral bij de laatste avond van meerdaagse trainingen waar hij de deelnemers aan de training van hun stoel laat vallen van verbazing. Daarnaast is Leo voor ons een docent als het gaat om waarnemen, afleiding en focus.

Leo heeft inmiddels een grote staat van dienst in de wereld van het magische amusement verworven en heeft met sterren als Raymond v Barneveld, Frans Bauer, Ruth Jacot en vele anderen. Heel kenmerkend voor Leo is zijn pure, natuurlijke maar bovenal beminnelijke wijze van optreden en omgaan met mensen. Deze neemt hij direct voor zich in door zijn vrolijke en sympathieke persoonlijkheid. Dat schept ogenblikkelijk de perfecte basis voor contact, verbazing en plezier.

Leo is ook uitvinder van heel uniek goochelmateriaal en in zijn functie als docent heeft hij veel colleges gegeven in binnen- en buitenland.

Henk Verschuur

Henk Verschuur

Docent

Henk Verschuur is een coach voor gevorderden. Hij heeft sinds 1980 honderden atleten, vechtsporters en managers individueel of als team begeleid, gemotiveerd en geïnspireerd bij het bereiken van de best mogelijke resultaten.

Henk Verschuur is een solide en circumstantial trainer die zijn wijsheid, inzichten, kennis, ervaring en praktische expertise openhartig deelt, met eenieder die oprecht de regie en eigen verantwoordelijkheid wil nemen voor succes en resultaat.

Als expert in Cruyffiaanse educatie is hij al vele jaren betrokken bij educatie van top coaches die zich willen verdiepen in het vak en Olympisch en niet-Olympische atleten die de transitie maken naar het coach vak en onderwijst o.a. in Presteren onder Druk, Leiderschap, Interne Positionering en Cognitieve Processen

Als voormalig nationaal en internationaal bondscoach heeft hij menig atleet naar een nationale, Europese en Wereldtitel geleid.  

Andre Dijkshoorn

Andre Dijkshoorn

Docent

Andre heeft een geschiedenis bij de politie en is sinds jaren een zzp’er die veel verschillende trainingen in het veiligheidsdomein ontwikkelt en doceert. Hij doet dit voor de Politie Academie, voor Justitie en voor verschillende Politie eenheden.

In zijn trainingen is er altijd veel aandacht voor het bewust maken van het vertoonde gedrag ten opzichte van het gewenste gedrag.

Theorielessen, praktijklessen of hele scenariotrainingen in elke gewenste grootte met aandacht voor de individuen in een team. Leiderschap, communicatie en Teambuilding zijn vlakken waarop Andre als een vis in het water is.

Marleen Speijers

Marleen Speijers

Docente

Marleen Schwarte – Speijers (1981) heeft ruim 20 jaar ervaring binnen de profit en non-profit sector. Zij heeft bij de Nationale Politie verschillende functies bekleedt die haar kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein hebben vergroot.  In haar vroegere jaren heeft ze als agent de politiepraktijk van binnen en buiten leren kennen. Later heeft ze zich bekwaamd als allround docent bij het Interregionaal Trainingscentrum Politie Oost Nederland. Als zelfstandig ondernemer geeft ze individuele- en teamtrainingen op het gebied van o.a. fysieke en mentale weerbaarheid, communicatie en proactief signaleren. (PAS, fysiek- en mentale weerbaarheid, communicatie- en agressie). Daarnaast runt ze als Counsellor en Leefstijlcoach haar eigen praktijk waar zij op individueel niveau mensen begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling.

Bram Zewald

Bram Zewald

Docent

Bram Zewald is werkzaam als Agilecoach bij de Politie Oost-Nederland waar hij verantwoordelijk is voor de verspreiding van het Agile gedachtengoed. Tevens is Bram bezig met een studie Learning & Development in Organisations.

Als Agilecoach ontwikkelt hij opleidingstrajecten, begeleidt hij leerinterventies en coacht medewerkers van de politie Oost-Nederland om zo wendbaar mogelijk te bewegen binnen de hectische politiepraktijk. 
Binnen de politie Oost-Nederland zorgt Bram met zijn ervaring voor het ontwikkelen van kleinschalige multifunctionele zelforganiserende teams die binnen een Agile omgeving excelleren. 

Na jaren in de hectiek van de surveillancedienst te hebben gewerkt heeft Bram gekozen om zijn ervaring in te zetten binnen de recherche. Hier heeft hij het toen nog onbekende Scrum binnen de operationele kant van de politieorganisatie geintroduceerd.

Toen vervolgens elke week drie politieteams uit de rest van Nederland naar het Arnhem trokken om te zien wat Scrum was en waarom het zo’n succes was heeft de eenheidleiding van Oost-Nederland gekozen om Bram fulltime in te zetten als coach voor andere teams.

Bram is tevens 10 jaar werkzaam geweest binnen de mobiele eenheid als groepscommandant en heeft hierdoor geleerd om ook onder zeer grote stress te werken in complexe openbare orde problematiek veelal in combinatie met ProActief Signaleren.

Contact

We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden