(+31) 6 24 647 381 info@viridius.nl

Pro Actief Signaleren

Pro Actief Signaleren

In de huidige praktijk van toezicht houden, beveiligen en openbare ordehandhaving treden functionarissen met een publieke taak veelal reactief op. Dat wil zeggen dat er vaak pas na een escalatie of een overtreding wordt opgetreden, waardoor onnodig overlastgevend of crimineel gedrag plaatsvindt. Het is een uitdaging om veel meer te doen aan vroegsignalering van mogelijke probleemsubjecten en probleemgroepen waardoor escalaties en overtredingen voorkomen kunnen worden.

Om onveilige situaties, overlast en criminaliteit te voorkomen is er een training ontwikkeld voor professionals die werken in de publieke en semi publieke ruimten. Professionals worden getraind in gedragsprofilering, ook wel non ethnic profiling genoemd. Pro actief denken en handelen staan centraal in deze training.

Specifieke kenmerken van de PAS training zijn:

  • Cursisten worden zich bewuster van hun (werk)omgeving en leren welk gedrag daarbinnen normaal en afwijkend is (awareness)
  • Signaleren en pro actief optreden staan centraal
  • Er is spraken van een goede mix tussen safety, security en hospitality
  • Optreden is professioneel en op maat
  • Er is aandacht voor de-escalerend optreden, omgaan met stress en agressie

Personen worden aangesproken op basis van afwijkend of verdacht gedrag en nadrukkelijk niet op uiterlijk, sexe, geaardheid of huidskleur. Daarmee is er spraken van non-ethnic profiling op gedrag.

Contact

We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden