(+31) 6 24 647 381 info@viridius.nl

Herkennen / omgaan met verwarde personen

Herkennen van en omgaan
met verwarde personen

Dit is een tweedaagse training waarbij het gaat over de problematiek van sociale overlast. Hierbij valt dan te denken aan sociaal onaangepast gedrag, drank en drugs gebruik, psychische problematiek, verwarde personen, moeilijke jongeren (top x), maar ook aan mensen die verstandelijke beperkt zijn of mensen waarbij sprake is van dementie/geriatrie. Tijdens de training gaat het dan over contact maken met de ander, de ander op juiste wijze hulp te bieden en doorverwijzen daar waar nodig.

De doelstelling is dat de medewerker werkzaam in de openbare ruimte op juiste wijze contact kan maken met de burger en een inschatting weet te maken van de problematiek die speelt. Daarnaast weet de medewerker welke vervolgstappen kunnen worden gezet. Wat doe je waarom en is het nodig om door te verwijzen binnen de hulpverlening?

De tweedaagse training is een interactieve training waarbij de medewerkers meegenomen worden in de problematiek van sociale overlast en hoe daarin te handelen. Dit gebeurt op de volgende manieren:

  • Inhoudelijke kennis overdracht van de verschillende soorten problematiek;
  • Welke handelingsperspectieven zijn er voor de medewerker;
  • Doorverwijsprocedures (hoe werkt het in een bepaalde regio / welke partners zijn betrokken / welke samenwerking is er);
  • Interactief deel met acteurs waarin veel geoefend kan worden met het observeren, gespreksvoering, vaststelling en handelen. Dit zal gedaan worden in een spel vorm (game).

Op dag 1 worden er vier leergesprekken gegeven van 1,5 uur in twee subgroepen (2 keer 8 deelnemers in een wisselsysteem). Deze leergesprekken worden gegeven door een specialist. Verder is er op dag 1 een dagvoorzitter aanwezig. In totaal zijn er 4 trainers voor een halve dag (specialisten, 2 in de ochtend en 2 in de middag) en 1 dagvoorzitter.

Op dag 2 is er een docent aanwezig is die aan kan geven welke handelingsperspectieven er zijn voor de werknemer en hoe de keten versterkt kan worden daar waar het gaat over sociale overlast. Ook is het van belang dat dan goed in beeld komt welke ketenpartners er zijn en hoe deze op juiste wijze benaderd kunnen worden (meestal regio gebonden afspraken). Daarna zal de game worden gespeeld. Tijdens de game oefenen de professionals om te gaan met mensen die verward gedrag vertonen. De aspecten van dag 1 komen dan weer naar voren; observeren, gespreksvoering, vaststelling en handelen.

Contact

We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden