(+31) 6 24 647 381 info@viridius.nl

Agressiehantering / Mentale weerbaarheid

Agressiehantering / Mentale weerbaarheid

Tegen mensen met een publieke taak komt steeds meer agressie voor maar ook op de werkvloer bij collegae onderling, in de verhouding leidinggevende-werknemer of tussen begeleider/opvoeder en de cliënt.

In een tweedaags programma gaan we de deelnemers individueel en in samenwerking een aantal handelingsperspectieven meegeven om goed om te kunnen gaan met dit soort situaties. Omdat deze training behoorlijk ingrijpend kan zijn voor de deelnemer, hij wordt uit zijn comfortzone gehaald, werken we met groepen van maximaal 10 deelnemers.

In dit tweedaagse programma komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Waarnemen, interpreteren en oordelen mbt gedrag
  • Professionaliteit en vakmanschap
  • Communicatie, wat is het en hoe werkt het
  • Luistervaardigheden
  • Stress
  • Herkennen en aangeven van je grenzen
  • Communicatie in stress situaties, de-escalerend optreden
  • Lichaamshouding, non verbale communicatie
  • Herkennen van de verschillende vormen van agressie en het optreden hierbij
  • Een plek vinden voor stressvolle negatieve ervaringen

Contact

We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden