Trauma opvang

december 13th, 2016 Posted by No Comment yet

Opvang na traumatische gebeurtenissen
Medewerkers die op het werk een incident hebben meegemaakt kunnen na afloop daarvan heftig reageren. Dit is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. De meeste mensen die betrokken zijn bij (ernstige) incidenten herstellen daarvan spontaan. Meestal in de loop van een aantal weken. De opvang en nazorg is erop gericht invulling te geven aan goed werkgeverschap door:

 • De voorwaarden voor dit herstel zo maximaal mogelijk te maken, tijdig te signaleren als spontaan herstel uitblijft, waardoor tijdige verwijzing bij een verstoorde verwerking kan plaatsvinden.

In deze intensieve tweedaagse training komen onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Wat is een schokkende gebeurtenis. Hoe vaak komt het voor in eigen organisatie (cijfers?)
 • Psycho-educatie: het verwerkingsproces
 • Rol en grenzen van opvanger en omgeving
 • Oefenen met gesprekstechnieken: Do’s and Don’ts (acteur)
 • Een verstoorde verwerking (tot en met PTSS) en risico’s op een verstoorde verwerking
 • Omgaan met ontkenners, wat doe je dan?
 • Protocol opvang (werkgever/organisatie) doornemen (incl doorverwijzen professional)
 • Wie vangt de opvanger op? Zorg goed voor jezelf. Omgaan met eigen gevoel en mening. In het team bespreken en plaatsen.
 • Oefenen gesprekscyclus / contactmomenten betrokkene: 1e, 2e, 3e gesprek
 • Hoe verder? Implementatieplan van mogelijke nieuwe ideeën.

Voor deze training worden een psycholoog, een docent met als achtergrond Mentale Weerbaarheid en een acteur ingezet.

Aantal deelnemers: 6-10
Duur van de training: 2 dagen
Locatie: in-company

Neem contact op voor een gesprek om te kijken hoe wij u verder kunnen helpen.

The comments are closed.

Top