Teamdynamics, Teamtraining & Teamspiegelmodel

juli 25th, 2014 Posted by No Comment yet

Teamdynamics

Wees je bewust van de processen die spelen in jouw team, herken deze en weet wat je ermee kunt/moet doen om het maximale uit de groep te halen kwalitatief en kwantitatief. Een must voor elke leiding gevende die verder wil met zijn team. In deze training worden de theoretische modellen direct in de praktijk gebracht zodat de cursist aan den lijve ondervindt wat het effect is op hem zelf en op anderen van gedrag in een groep.

Doelgroep: Teamleiders in bedrijfsleven of sport op elk level
Duur van de training: 2 dagen
Aantal deelnemers: 8 – 20
Locatie: In-company of op locatie
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

 

Teamtraining

In tegenstelling tot de gebruikelijke “teambuilding” zijn de teamtrainingen van Viridius gericht op verbetering van de interne processen in een team.
Door de inzet van zeer ervaren senior coaches en het feit dat de cursisten in voor hen onbekende situaties worden gebracht (al dan niet fysiek) maakt dat de cursist buiten zijn comfortzone terecht komt.
Dit gebeurt op een zeer directe maar respectvolle en waardevrije manier. Iedereen bepaalt zijn eigen route en daarmee ook zijn eigen leercurve.
Naast de individuele inzichten komen uiteraard ook de teamprocessen en de invloed die eenieder daarop heeft uitgebreid aan bod.

Doelgroep: Teams, afdelingen
Duur van de training: 2-3 dagen
Aantal deelnemers: 8 – 20 (bij meer deelnemers in overleg)
Locatie: In-company of externe locatie
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

 

Teamspiegelmodel

Wij bieden de mogelijkheid om een teamtraining volgens het spiegelmodel te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze situatie worden (bijv. dak- en thuisloze) jongeren gekoppeld aan een cursist. Uit eerder opgedane ervaringen blijkt dat het rendement groot is aan beide zijden.

Het communiceren met deze jongeren wordt vaak gekenmerkt door vooroordelen. Deze vooroordelen staan echter vaak in schril contrast met de werkelijkheid. Wanneer daadwerkelijk de interactie met deze jongeren wordt aangegaan zal al snel blijken dat deze jongeren feilloos door onecht gedrag heen prikken. Om deze jongeren te benaderen moet er sprake zijn van authentiek, eerlijk en oprecht gedrag. Sterker nog, de jongeren zijn daarnaar op zoek en naast het feit dat ze gewaardeerd willen worden zijn ze ook in staat om mensen te waarderen die “echt” zijn.

Door te werken met jongeren willen wij een aantal competenties bij de cursisten helpen ontwikkelen. Basiswaarden hierin zijn: houding, respect en gedrag. Door middel van interactie helpen de jongeren de cursisten inzichtelijk te krijgen wat hun eigen houding en gedrag is in de richting van de jongeren. Er zal een open en eerlijke feedback tot stand komen vanuit de beleving van de jongere zelf.

Hierdoor wordt bereikt dat de cursisten niet alleen inzicht krijgen in hun eigen gedrag maar ook verrijkt worden met de inzichten van deze jongeren.

Doordat de jongeren de cursist intensief van feedback zullen voorzien, ook die feedback die lastig maar vaak het meest waardevol is, doen we een beroep op een aantal competenties bij de cursisten. Dit zijn:

  • Leervermogen: de cursist is alert op nieuwe informatie. Hij maakt zich deze kennis meester en past deze effectief toe voor de eigen functie.
  • Zelfreflectie: de cursist laat blijken het eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. De cursist toont te leren van deze evaluaties door wijziging van eigen gedrag of eigen standpunten.
  • Interactief gedrag: de cursist staat deze dagen open voor coaching, interculturele communicatie, conflicthantering, maatschappelijk verantwoord handelen, onderhandelen.
  • Interculturele sensitiviteit: de cursist herkent gewoonten en culturele achtergronden van mensen. Hij leeft zich in, bekijkt zaken vanuit een ander perspectief en blijft daarbij effectief presteren.

Deze training heeft een duur van 6-10 dagen waarbij in overleg gekozen wordt voor een locatie ergens in Europa.
Deze training kan worden gecombineerd met video analyse.

Doelgroep: Teams, teamleiders
Duur van de training: 6-10 dagen
Aantal deelnemers: 6-16
Locatie: in overleg
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Teamspiegelmodel

The comments are closed.

Top