Over ons

We houden niet van smoesjes. Een zweetdruppeltje hier en daar is vaak op zijn plaats. Dit komt omdat we er alles aan doen om bij de mensen met wie wij werken het onderste uit de kan te halen. Met een multi-gedisciplineerd team werken we op persoonlijke en interactieve basis ontzettend graag met gemotiveerde mensen die geen genoegen nemen met minder.

ADVIES

We draaien op locatie waarbij we een directe vertaalslag maken naar de directe werkomgeving.

READ MORE

OPLEIDING

Als wij vier keer dezelfde opleiding geven, geven wij niet vier keer dezelfde training.

READ MORE

COACHING

We zien onszelf ergens als katalysator en daar hebben we ontzettend veel plezier in.

READ MORE

Onze specialiteiten

TEAMBUILDING

Teams functioneren beter wanneer door de juiste sturing alle gezichten dezelfde kant op staan.

READ MORE

OBSERVEREN

Tijdens onze trainingen monitoren wij alle trainees aan de hand van verschillende observatietechnieken.

READ MORE

VIDEO ANALYSE

Door videoanalyse kunnen we nog meer uit de trainingen halen om zowel teams als individuen te laten groeien.

READ MORE

ONTWIKKELEN

Sommige trainingen zijn zo effectief gebleken dat we hier een landelijk realisatieplan voor ontwikkeld hebben.

READ MORE

Ontmoet de partners

robgroener
 

Rob Groener

Docent / Ontwikkelaar

Vanuit zijn achtergrond als kerndocent bij één van de interregionale trainingscentra van de politie heeft Rob veel ervaring opgedaan door trainingsprogramma’s te ontwikkelen en te draaien voor allerlei verschillende bijzondere eenheden binnen de politie. Hierbij was altijd veel aandacht voor het bouwen van een team en voor de groei van de individuele kwaliteiten binnen die teams. In opdracht van de Johan Cruyff Foundation heeft Rob een coachingsopleiding ontwikkeld voor jongerenwerk / sportbuurtwerk die hij momenteel wereldwijd draait. De laatste jaren is Rob vooral bezig geweest met individuele en groepsleertrajecten op het gebied van gedrag, coaching en teamdynamics. In samenwerking met Bureau Beke en Restment Education is Rob één van de ontwikkelaars geweest van de huidige PAS trainingen en heeft hij een groot aantal PAS trainingen op maat gemaakt en gegeven binnen projecten van het Ministerie van V&J (Hooligans in Beeld), het Ministerie van Economische Zaken (Vroegsignaleren en Interveniëren) en ook binnen het bedrijfsleven (Rabobank, Tennet).

henkferwerda
 

Henk Ferwerda

Criminoloog / Onderzoeker

Henk Ferwerda is criminoloog/politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke in Arnhem. Bureau Beke is gespecialiseerd in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit. Sinds 1986 publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen. Henk leidt sinds een aantal jaren het onderzoekksteam van het auditteam voetbal en veiligheid, ook is hij als deskundige op het gebied van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen opgenomen in de database  van de landelijke deskundigheidsmakelaar van de politie academie. Daarnaast is Henk lid van de klankbordgroep van Pactum Rijn-Side in Arnhem; een jeugdhulpverleningsinstantie die zich bij uitstek richt op randgroepjongeren, hij is Academisch correspondent voor Cahiers Politiestudies van de stichting Maatschappij en Veiligheid en hij is lid van de Raad van advies van de opleiding Criminologie van de VU in Amsterdam.

jansleijfer
 

Jan Sleijfer

Psycholoog / Docent

Drs. Jan Sleijfer (1969) is ruim twintig jaar actief als senior communicatie- en agressietrainer binnen de profit en non-profit sector. Naast verbale en fysieke trainingen is Jan vooral expert op mentaal gebied. Aan de Hogeschool van Amsterdam doceert Jan Martial Arts. Met zijn nuchtere westerse wetenschappelijke kennis en zijn oosterse wijsheid, laat Jan al jaren lang o.a. kinderen, studenten, werknemers en topsporters optimaal presteren via het beste uit twee werelden.

Achtergrond: Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding studeerde Jan cum laude af als sociaal psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam en haalde de aantekening Sportpsycholoog VSPN. Geïnteresseerd in de Oosterse kijk op (mentale) weerbaarheid en gezondheid specialiseerde hij zich tot erkend therapeut Traditionele Chinese Geneeskunde.

thijswagenaar
 

Thijs Wagenaar

Beeldspecialist

Thijs Wagenaar heeft al 20 jaar ervaring als beeldspecialist. Zijn kennis en kunnen worden tijdens de trainingen ingezet om videoanalyses te maken. De communicatie tussen de trainees wordt door middel van video in kaart gebracht en deskundig geanalyseerd.

Het analyseren van interpersoonlijke communicatie is voor Thijs niet ongewoon, hij doet namelijk ook forensische videobewerking.

henk groener
 

Henk Groener

Docent

Henk Groener is als oud-international nu ruim 20 jaar full time als coach werkzaam op topniveau binnen de handbalsport in binnen- en buitenland. Op dit moment is hij de bondscoach van het Nederlands dameshandbalteam op weg naar de Olympische Spelen van Rio. Naast zijn werk als coach van handbalteams heeft Henk zich gericht op individuele coaching en het begeleiden van mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. Hij geeft lezingen en trainingen aan het bedrijfsleven waarbij mensen in beweging gezet worden en zich op die manier leren kennen en geprikkeld worden om aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken. Voor het Johan Cruyff Institute heeft Henk in 2008 het Master in Coaching programma ontwikkeld en gestart, waarvan hij ook één van de hoofddocenten is.

leomulder
 

Leo Mulder

Docent

Leo Mulder is in deeltijd werkzaam bij de Nederlandse Politieacademie als docent/coördinator gelieerd aan de opleiding Officier van Dienst Politie (OVD-P) bij de school voor politieleiderschap. Van 1986 tot heden heeft hij diverse operationele en opleidingsfuncties bekleed bij de Koninklijke Landmacht, de Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en heeft hij sedert 2007 opleidingsproducten t.b.v. de private sector ontwikkeld op het gebied van security&safety. In 2007 is hij door de Nederlandse Politieacademie gevraagd om vanuit de Marechaussee te participeren in de ontwikkeling en uitvoering van trainingen gedragsprofilering. Na een opleiding in Israël heeft hij diverse disciplines binnen de politie, de KMar en de private beveilingssector getraind en geadviseerd op het gebeid van gedragsprofilering. Met zijn internationale operationele en didactische ervaring op het gebied van (specialistisch) politieoptreden en zijn kennis van de private beveiliging heeft hij een bijzondere bijdrage geleverd aan het door ontwikkelen van gedragsprofilering, het Predictive Profiling concept in het bijzonder.

 

Wat onze klanten zeggen

Verschillende projecten

TRAINEE SELECTION PROGRAM

Voorafgaand aan het traineeprogramma leveren we een aandeel in de selectie van de kandidaten. Middels gerichte oefeningen wordt bekeken of de kandidaat trainee opleidbaar is op de gewenste vlakken.

PREDICTIVE PROFILING (PAS)

Kernwoorden voor de training PAS zijn: pro-actief, profiling, sensitiviteit, normal en abnormal, zelfkennis, omgaan met angst en vrees, communicatie, interactief en maatschappij bewust.

MENTALE KRACHT

De training mentale kracht is ontwikkeld vanuit de topsport en gericht op het weerbaarder maken van uw werknemers.

OVERVALTRAINING

In de workshop wordt de deelnemers een aantal tools aangereikt hoe ze voorbereidingshandelingen van een op handen zijnde overval eventueel zouden kunnen herkennen en hoe daarop te reageren.

JOHAN CRUYFF FOUNDATION COACH

Tijdens de cursus tot Cruyff Foundation Coach leert de lokale buurt- of jongerenwerker een team te maken van een groep jongeren, en tijdens de cursus om een coachende rol aan te nemen.

ALCOHOL DRUGS EN AGRESSIE (ADA)

De training “alcohol, drugs en agressie” (ADA-training) helpt professionals om geweld onder invloed waar mogelijk te voorkomen of waar dat niet kan zo handig mogelijk aan te pakken.

0 Trainees
Begeleid en opgeleid
0 JCF Coaches
Opgeleid wereldwijd
0 Mensen
Opgeleid op predictive profiling

Onze Trainingen

Teamdynamics, Teamtraining & Teamspiegelmodel

Teamdynamics

Wees je bewust van de processen die spelen in jouw team, herken deze en weet wat je ermee kunt/moet doen om het maximale uit de groep te halen kwalitatief en kwantitatief. Een must voor elke leiding gevende die verder wil met zijn team. In deze training worden de theoretische modellen direct in de praktijk gebracht zodat de cursist aan den lijve ondervindt wat het effect is op hem zelf en op anderen van gedrag in een groep.

Doelgroep: Teamleiders in bedrijfsleven of sport op elk level
Duur van de training: 1 dag
Aantal deelnemers: 8 – 20
Locatie: In-company
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Teamtraining

In tegenstelling tot de gebruikelijke “teambuilding” zijn de teamtrainingen van Viridius gericht op verbetering van de interne processen in een team.
Door de inzet van zeer ervaren senior coaches en het feit dat de cursisten in voor hen onbekende situaties worden gebracht (al dan niet fysiek) maakt dat de cursist buiten zijn comfortzone terecht komt.
Dit gebeurt op een zeer directe maar respectvolle en waardevrije manier. Iedereen bepaalt zijn eigen route en daarmee ook zijn eigen leercurve.
Naast de individuele inzichten komen uiteraard ook de teamprocessen en de invloed die eenieder daarop heeft uitgebreid aan bod.

Doelgroep: Teams, afdelingen
Duur van de training: 1-2 dagen
Aantal deelnemers: 8 – 20 (bij meer deelnemers in overleg)
Locatie: In-company of externe locatie
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Teamspiegelmodel

Wij bieden de mogelijkheid om een teamtraining volgens het spiegelmodel te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. In deze situatie worden (bijv. dak- en thuisloze) jongeren gekoppeld aan een cursist. Uit eerder opgedane ervaringen blijkt dat het rendement groot is aan beide zijden.

Het communiceren met deze jongeren wordt vaak gekenmerkt door vooroordelen. Deze vooroordelen staan echter vaak in schril contrast met de werkelijkheid. Wanneer daadwerkelijk de interactie met deze jongeren wordt aangegaan zal al snel blijken dat deze jongeren feilloos door onecht gedrag heen prikken. Om deze jongeren te benaderen moet er sprake zijn van authentiek, eerlijk en oprecht gedrag. Sterker nog, de jongeren zijn daarnaar op zoek en naast het feit dat ze gewaardeerd willen worden zijn ze ook in staat om mensen te waarderen die “echt” zijn.

Door te werken met jongeren willen wij een aantal competenties bij de cursisten helpen ontwikkelen. Basiswaarden hierin zijn: houding, respect en gedrag. Door middel van interactie helpen de jongeren de cursisten inzichtelijk te krijgen wat hun eigen houding en gedrag is in de richting van de jongeren. Er zal een open en eerlijke feedback tot stand komen vanuit de beleving van de jongere zelf.

Hierdoor wordt bereikt dat de cursisten niet alleen inzicht krijgen in hun eigen gedrag maar ook verrijkt worden met de inzichten van deze jongeren.

Doordat de jongeren de cursist intensief van feedback zullen voorzien, ook die feedback die lastig maar vaak het meest waardevol is, doen we een beroep op een aantal competenties bij de cursisten. Dit zijn:

  • Leervermogen: de cursist is alert op nieuwe informatie. Hij maakt zich deze kennis meester en past deze effectief toe voor de eigen functie.
  • Zelfreflectie: de cursist laat blijken het eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. De cursist toont te leren van deze evaluaties door wijziging van eigen gedrag of eigen standpunten.
  • Interactief gedrag: de cursist staat deze dagen open voor coaching, interculturele communicatie, conflicthantering, maatschappelijk verantwoord handelen, onderhandelen.
  • Interculturele sensitiviteit: de cursist herkent gewoonten en culturele achtergronden van mensen. Hij leeft zich in, bekijkt zaken vanuit een ander perspectief en blijft daarbij effectief presteren.

Deze training heeft een duur van 6-10 dagen waarbij in overleg gekozen wordt voor een locatie ergens in Europa.
Deze training kan worden gecombineerd met video analyse.

Doelgroep: Teams, teamleiders
Duur van de training: 6-10 dagen
Aantal deelnemers: 6-10
Locatie: in overleg
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Alcohol, drugs en agressie

Alcohol drugs en agressie

– training omgaan met personen onder invloed –

Wie als politieagent of security-medewerker in de nachtelijke uren op straat werkt, wordt regelmatig geconfronteerd met agressie onder invloed van alcohol en drugs. Juist als mensen onder invloed zijn is hun gedrag lastiger te voorspellen. Ook zijn er signalen dat vooral onder invloed van een mix van alcohol en drugs geweld eerder escaleert. Maar hoe herken je dat iemand onder invloed is van bijvoorbeeld amfetamine of cocaine? En hoe ga je om met iemand die compleet dor het lint gaat en niet aanspreekbaar is? De training “alcohol, drugs en agressie” (ADA-training) helpt professionals om geweld onder invloed waar mogelijk te voorkomen of waar dat niet kan zo handig mogelijk aan te pakken.

Deze training is ontwikkeld door het Trimbos Instituut en Bureau Beke met ondersteuning van Viridius.

De training is gericht op professionals in het veligheidsdomein, oftewel politie en security-medewerkers.

Training:

De training wordt gegeven door een ervaren veiligheidstrainers met meer dan 20 jaar IBT ervaring en een deskundige op het gebied van middelngebruik. Zij kunnen een in company team-training geven die vooral geschikt is voor horeca- en evenemententeams.

Inhoud
De training duurt een halve dag. Tijdens de training wordt duidelijk dat agressie onder invloed bijna altijd ontstaat door een samenspel van de persoon, het middel dat diegene heeft gebruikt en de omgeving waar deze zich in bevindt. Deze ingredienten voor geweld vormen de rode draad door de training. Aan bod komen onder meer de volgende vragen:

Middel
Welke middelen kom je in het uitgaansleven tegen en waaraan herken je deze middelen? Wat zijn de effecten van alcohol en de verschillende soorten drugs op de hersenen en op gedrag? Hoe kan je het beste omgaan met mensen onder invloed?

Persoon
Welke soorten geweldplegers zijn er in het uitgaansleven? Gebruiken spontane geweldplegers andere andere middelen dan bewuste geweldzoekers?

Omgeving
Wat is de invloed van de uitgaansomgeving op agressie? Welke invloed heeft een groepsproces op gewelddadig gedrag? Versterken alcohol en drugs het groepsgevoel?

Opwindingsdelier
Wat is een opwindingsdelier en hoe kun je het beste omgaan met iemand die een opwindingsdelier heeft?

Do’s en Don’ts
Wat zijn de do’s en don’ts bij het omgaan met mensen die onder invloed van alcohol of drugs agressief (dreigen te ) worden?

Tijdens de opleiding wordt er veel gebruik gemaakt van videomateriaal, wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af in deze training. Er wordt veel gebruik gemaakt van videobeelden van camera’s

Doelgroep: politiemensen en security medewerkers
Duur van de training: 1 dagdeel
Aantal deelnemers:
Locatie: In-company

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Deze opleiding wordt aangeboden via de site van het Trimbos Instituut

PAS – Training ProActief Signaleren

PAS – Training ProActief Signaleren

Maak werk van je werk

In de huidige praktijk van toezicht houden, beveiligen en openbare ordehandhaving treden functionarissen met een publieke taak veelal reactief op. Dat wil zeggen dat er vaak pas na een escalatie of een overtreding wordt opgetreden, waardoor onnodig overlastgevend of crimineel gedrag plaatsvindt. Het is een uitdaging om veel meer te doen aan vroegsignalering van probleemsubjecten en probleemgroepen waardoor escalaties en overtredingen voorkomen kunnen worden.  

Om onveilige situaties, overlast en criminaliteit te voorkomen, is er een training ontwikkeld voor professionals die werken in de publieke en semipublieke ruimten. Professionals worden getraind in gedragsprofilering, ook wel predictive profiling genoemd. Proactief denken en handelen staan centraal in deze training.

Specifieke kenmerken van PAS zijn:

  • Cursisten worden zich bewust van hun omgeving en leren welk gedrag daarbinnen normaal en afwijkend is (awareness)
  • Signaleren en pro-actief optreden staan centraal;
  • Er is sprake van een goede mix tussen safety, security en hospitality;
  • Optreden is professioneel en op maat;
  • Er is aandacht voor de-escalerend optreden, omgaan met stress en agressie;
  • Personen worden aangesproken op afwijkend of verdacht gedrag en niet op uiterlijk, sexe, geaardheid of huidskleur. Daarmee is er sprake van een training die uitgaat van non-ethnic profiling op gedrag.

Voor meer informatie over de Training ProActief Signaleren (de inhoud van de training, de wetenschappelijke basis, de werkwijze, de trainers en de opdrachtgevers) – kunt u hier een informatiesheet downloaden.

Leidinggeven

Leiding geven

Viridius heeft een zeer brede ervaring met dit thema, zowel in het bedrijfsleven als in de (top)sport. Onder het thema persoonlijk leiderschap kunnen onder andere de volgende thema’s vallen;

Persoonlijke kwaliteiten en valkuilen
Communicatiestijlen
Leiderschapsstijlen
Functioneringsgesprekken
Feedback geven en ontvangen
Coachingsstijlen
Reflecteren
Intervisie en supervisie
Multicultureel vakmanschap

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Naast de module leiding geven bieden we een module aan met een verdieping op dit thema:

Leiding geven onder verzwarende omstandigheden

Het geven van leiding vraagt veel inzicht van de betrokken cursist. In de geboden trainingen (maatwerk trajecten) biedt Viridius een groot scala aan waarbinnen de verschillende trainers, die ervaren zijn op diverse terreinen, de nodige inzichten bieden. De doelstelling hierbij is om van bewustwording door middel van training te groeien in het vaardig worden. Door haar ruime ervaring op het gebied van werken onder, soms extreme, druk heeft Viridius een trainingspakket ontwikkeld waardoor de cursist in staat wordt gesteld adequaat te blijven functioneren als leidinggevende in (zeer) moeilijke omstandigheden. Ook multiculturele aspecten kunnen hierin worden meegenomen.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Personal Coaching

Personal coaching

Met een aantal zeer ervaren coaches die actief zijn in het bedrijfsleven en in de topsport heeft Viridius altijd de juiste coach in huis voor een succesvol coachingstraject. Van 1malig tot langdurige coaching. Bij het eerste gesprek bekijken beide zijden of er voldoende klik is en op basis daarvan wordt met het traject gestart of er wordt een nieuwe coach geselecteerd.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Trainee Ontwikkelingstraject

Trainee ontwikkelingstraject

Wanneer een trainee zijn traject gaat starten wordt er over het algemeen veel van hem verwacht. De trainee is zich daar niet altijd even goed van bewust. In ons trainee begeleidings- en opleidingstraject bieden we periodieke sessies met groepen trainees en hun mentoren. Hierbij stellen we de waarden die binnen het bedrijf als kernwaarden gelden centraal in de training en werken we een maatwerkprogramma uit gericht op het ontwikkelen van de  competenties die van de trainees verwacht worden.

Na elk blok volgt er een terugkoppeling naar de trainee begeleidingscommissie en wordt er vooruit gekeken naar het volgende trainingsblok.

Gedurende de tussenliggende periode kunnen de trainees indien gewenst digitaal gevolgd en ondersteund worden.

In deze training wordt van video analyse gebruik gemaakt.

Voorafgaand aan elk trainingsblok draaien we een dag met de mentoren waarbij naast de ontwikkeling van de trainee ook een intervisiemoment voor de mentoren gedraaid wordt.

 

Doelgroep: trainees op elk level

Duur van de training: afhankelijk van de duur traineeship

Aantal deelnemers: 8 – 30

Locatie: In-company en extern

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Overvaltraining

Overvaltraining

Door vroegtijdig te herkennen wanneer een overval op handen zou kunnen zijn kunnen de potentiele slachtoffers hun voorbereidingen treffen en misschien zelfs de overval compleet voorkomen.

In deze training nemen we de cursist mee door de 3 fasen van een overval.

Allereerst de voorbereidingsfase, hoe kan ik herkennen wanneer een overval op handen zou kunnen zijn. Vervolgens de daadwerkelijke overval, hoe handel ik zodat de veiligheid maximaal gewaarborgd wordt en de pakkans op de overvallers zo groot mogelijk is. En tot slot de afhandeling van een overval in alle aspecten, trauma opvang en verwerking, de contacten met bedrijfsleider, manager, eigenaar, politie etc.

Doelgroep: MKB
Duur van de training: 1 dagdeel
Aantal deelnemers: 10-20
Locatie: In-company

Deze training is modulair uit te breiden met dagdelen PAS training

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Politie Trainingen

Politietrainingen specifiek

Openbare Orde Team

In 2008 is door Viridius in nauwe samenwerking met het district Arnhem Veluwezoom van Politie regio Gelderland Midden de opleiding voor het Openbare Orde Team ontwikkeld. Inmiddels heeft de training landelijke bekendheid gekregen nadat deze, met lokale aanpassingen, ook door de Politieregio Groningen is overgenomen. Deze training is specifiek gericht op teams die veelal in horecaconcentratie gebieden en/of op evenementen worden ingezet.

De opleiding wordt als maatwerk geleverd wat betekent dat er een ontwikkeltraject aan vooraf gaat waarbij de nadrukkelijke medewerking van het korps gevraagd wordt waar de opleiding gegeven moet worden.

Hoofdlijnen in de opleiding zijn: bejegening, de-escalerend optreden, samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het korps (recherche, bureau klachtenafhandeling, bureau interne zaken etc), samenwerking tussen verschillende disciplines op straat, samenwerking met cameratoezicht, aanhouding- en zelfverdedigingsprocedures, module extraction, bevoegdheden.

De opleiding wordt afgesloten met een eindoefening in het publieke domein waar het team werkzaam moet zijn.

De basistraining omvat 4 lange trainingsdagen en een eindoefening en deze wordt gegeven op Training Base Weeze (muv de eindoefening). In het ochtendprogramma van de eindoefendag kan er ruimte ingepland worden voor RTGP toetsen.

Doelgroep: horecateams, evenemententeams, flex ME
Duur van de training: 60 uur in 5 dagen
Aantal deelnemers: 12 – 20
Locatie: Training Base Weeze icm het eigen horecaconcentratiegebied

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Aanvullende modules kunnen zijn: “Alcohol, Drugs en Agressie” en “Predictive Profiling”

Grootschalig optreden ME/AE/Pappa’s/Oscars

Gedurende een kleine 20 jaar organiseren, adviseren en voeren docenten van Viridius trainingen gericht op grootschalig optreden voor de CCB eenheden uit. Van voortgezette opleidingen voor een groep ME of AE tot aan internationale oefeningen in samenwerking met (in het verleden) de Bundesgrenzschutz, de Duitse politie, verschillende politieregio’s, de Koninklijke Marechaussee, private partijen zoals steward organisaties of beveiligingsbedrijven.

Op al deze niveau’s ontwikkelen wij trainingen waar van steward (met zijn eigen specifieke taak/bevoegdheid) tot compagniescommandant een groot leerrendement gehaald kan worden.

Door de zeer ervaren trainers zo in te zetten dat elke discipline zijn eigen leermomenten krijgt is de training voor elk niveau boeiend vernieuwend en leerzaam.

Graag gaan we met Bureau CCB en/of de pelotonscommandant in overleg met betrekking tot de leerdoelen en maken dan een op maat training waarbij allerlei varianten mogelijk zijn. Oefeningen kunnen tot stand komen in samenspraak / samenwerking met de eigen IBT kerndocenten, in samenwerking met de Politie Academie of geheel in eigen beheer.

Indien gewenst neemt Viridius ook het hele logistieke verhaal voor zijn rekening.

Doelgroep: CCB eenheden
Duur van de training: modulair op te bouwen
Aantal deelnemers: vanaf 25
Locatie: Training Base Weeze of een eigen werkomgeving

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Voortgezette opleiding bijzondere eenheden

Van teambuilding tot autoprocedures of pandenprocedures, van grensverleggende activiteiten tot bevoegdheden. Naar de wens van de betreffende eenheid kan een opleidingspakket worden samengesteld zoals dat het beste past binnen de situatie van de betreffende eenheid.

De docenten die dit draaien hebben allemaal veel ervaring als IBT docent en in het bijzonder in het werken met deze bijzondere eenheden.

Doelgroep: AE / ME / VAG / ROG / HGL / Bratra etc.
Duur van de training: naar wens in te vullen
Aantal deelnemers: 10 – 50
Locatie: Training Base Weeze

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Sales, Communicatie & Mediatraining

Salestrainingen

Verschillende salestrainingen op alle niveau’s onder te verdelen in

Hunting
Farming
Big deals
Products on services
Methodieken

De training wordt gegeven door een zeer inspirerende trainer die over de hele wereld zijn trainingen verzorgt.

Communicatie trainingen

 

Doordat we een groot aantal verschillende disciplines in huis hebben, onder andere (politie)onderhandelaars, psycholoog, synergoloog, topsportcoach, salesdirector, zijn we in staat voor communicatietrainingen altijd maatwerk te leveren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende trainingen:

Assertiviteitstraining
Functioneringsgesprekken
Sollicitatiegesprekken
Onderhandelen
Leiding geven
Coaching
Roos van Leary
Communicatie in relatie tot agressie
Communicatie in relatie tot angst en vrees

Al deze trainingen kunnen worden gecombineerd met video analyse

Doelgroep: afhankelijk van de soort communicatie training
Duur van de training: 1 dag
Aantal deelnemers:  maximaal 20 per training
Locatie: In-company of externe locatie naar wens

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl

Mediatraining

Tijdens deze training leren de deelnemers effectief om te gaan met de verschillende media. We onderscheiden hierin de print-, audio- en audiovisuele media. Aan de orde komen de voorbereiding op, het mediacontact zelf en de nabewerking ervan. De deelnemer leert tijdens alle stappen van de omgang met de media de eigen invloed te herkennen en te gebruiken om de eigen boodschap zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Doelgroep: Divers
Duur van de training: 1 – 4 dagdelen
Aantal deelnemers: 4 – 15
Locatie: In-company, of externe locatie

Neem contact op voor een vrijblijvende offerte info@viridius.nl


JCF
Base Weeze
Boskalis
rabobank
bureaubeke
trimbos
restment
tennet

cruyff institute
krajicek


Contact

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? We leggen graag persoonlijk aan u uit wat onze trainingen inhouden. Neem gerust contact op voor een kop koffie!

KOM EEN KEER LANGS

Adres: Martensbongerd 38, Arnhem
Telefoon: (+31) 6 24 647 381
Email: info@viridius.nl
Web: www.viridius.nl

Uw naam (verplicht)
Uw email (verplicht)
Uw bericht